Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Heemskerk Fijnmechanica B.V. zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden.

De Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De Metaalunievoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Download hier de Metaalunievoorwaarden als PDF.

Metaalunie lid